Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Dr. Mr. Ben Berndt MBA

Lector - Master Projectmanagement

Opleidingen: Master Projectmanagement

 

 

Vakgebieden: Program management, Marketing, Sales
Opleidingen: PhD: Universiteit voor Humanistiek
MBA Financial Services: Universiteiten Nijenrode, Vlerick, St. Gallen
NIMA-C (Marketing): SRM
Doctoraal Fiscaal Recht: RU Groningen

 
Maak kennis met Ben Berndt
Ben heeft veel werkervaring in de verzekeringssector. Hij werkt al meer dan 25 jaar bij Nationale Nederlanden in verschillende sales-, marketing- en programmamanagementrollen. Ben is in 2013 gepromoveerd op sociale complexiteit in projecten, heeft een MBA in financial services, een NIMA-C-marketingopleiding en heeft fiscaal recht in Groningen gestudeerd. Naast zijn werkzaamheden heeft hij verschillende functies, zoals voorzitter en penningmeester, in het verenigingsleven bekleed. Ook is hij practitioner van Glocomnet, een netwerk van complexiteitonderzoek.
 
Ben heeft tijdens zijn loopbaan diverse projecten en frameworks (Prince 2-TOC, Agile) geïmplementeerd, maar ondervond telkens beperkingen. Deze ervaringen vormden het begin van een zoektocht naar projectwijsheid, oftewel ‘project Metis’. Gaandeweg werd duidelijk dat frameworks slechts een lineaire en beperkte benadering van een complexe omgeving kunnen zijn; naarmate projecten worden uitgevoerd in complexere omgevingen, zijn de voorspellingen van toegepaste frameworks minder te vertrouwen. Op basis van frameworks kunnen we per definitie geen uitspraken doen over onzekerheid (de wereld van onbekende onbekenden in tegenstelling tot risico’s (de wereld van bekende onbekenden)). De zoektocht verschoof richting (project)complexiteit (bijvoorbeeld veroorzaakt door verwevenheid van systemen) en vervolgens naar sociale complexiteit (door verschillen in interpretatie en perceptie). Voortbordurend op de Wet van cybernetics van denker van het eerste uur Ross Ashby, werd duidelijk dat complexere projecten meervoudige controlemechanismen behoeven: aansturen (ook) los van frameworks, bottomup-benaderingen, groepswijsheid-methoden toepassen, letten op patronen en geruchten, en bijvoorbeeld onzekerheid iteratief benaderen. De indruk is dat extreem topdown gedreven projectmanagers mogelijk minder geschikt zijn om complexe projecten te managen. Ben publiceerde de beschrijving van zijn zoektocht in The Metis of Projects, uitgegeven door IAPublishing.
 
Praktijkgericht
Ben Berndt is hoofd van het Central Program Management Office van Nationale Nederlanden, waartoe ook de afdeling Planning & Control behoort. Vanuit deze rol leidt hij het portfolio- en programmamanagementteam, programma- en projectmanagementtrainingen, quality assurance op projecten, ‘lean six-sigma’-inzet op projecten en de cost control op de IT-uitgaven. Hij is tevens interim hoofd Procurement.
Zijn werkveld vormt een bron van verder onderzoek in het domein van projectmanagement, waarbij hij zich voornamelijk concentreert op projectcomplexiteit en het bespreekbaar maken van onzekerheid; een moeilijk verteerbaar concept voor controlezoekende managers.
 
Waarom NCOI
Vanuit de wetenschappelijke projectliteratuur wordt gevraagd naar meer pragmatisch onderzoek; onderzoek gegrondvest op de praktijk en getoetst aan de theorie. Het is zijn overtuiging dat NCOI, de opleider van werkend Nederland, dit pragmatisch onderzoek kan stimuleren.
 
De toegevoegde waarde van zijn onderzoek/expertise
Ben doet onderzoek naar sociale complexiteit in projecten en het managen van onzekerheid in projecten, materie die de voortgang van projecten danig beïnvloeden.

Publicaties dr. mr. Ben Berndt MBA
 
Berndt, B. (2014). The Metis of Projects. Charlotte, NC: Information Age Publishing
Berndt, B. (2015). Acts of leadership in complex projects. IPMA Projectie, 1, 16-19.
Benrdt, B. (2016). The Agile Paradox. IPMA Projectie, 2