Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Meest gestelde vragen

Voor studenten
Belangrijk: Het kan zijn dat er voor u andere regels en richtlijnen gelden indien u vóór 2012 bent begonnen met uw Masteropleiding. Volg daarom altijd de exameninstructies op uit Onderzoeksvaardigheden fase 2.


Welke functie heeft het NCOI Onderzoeksinstituut binnen NCOI?
Het NCOI Onderzoeksinstituut biedt studenten ondersteuning bij het onderzoek dat zij voor afronding van hun Masteropleiding moeten verrichten. Op deze website vindt u o.a. informatie over: onderzoekslijnen en -thema’s, leden van de Academic Board en lectoren. Daarnaast treft u informatie aan zowel voor studenten over wat onderzoek binnen een opleiding bij NCOI inhoudt als voor organisaties die willen deelnemen met onderzoeksopdrachten die uitgezet kunnen worden onder studenten. Verder vindt u agenda’s en verslagen van evenementen rondom onderzoek, zoals de NCOI Scriptieprijs en congressen. Onderzoeksoutput zoals publicaties en (samenvattingen van) eindscripties wordt gepresenteerd in een database, te benaderen via de zoekbalk.


Wanneer kan ik in contact komen met de lector?
De lector heeft in samenwerking met het lid van de Academic Board de onderzoekslijnen en –thema’s opgesteld. Vragen over (participatie bij) een onderzoeksthema van de lector kunt u via het Onderzoeksinstituut stellen aan de lector. Heeft  u een vraag over de aansluiting van uw afstudeeronderwerp bij een onderzoekslijn, dan stelt u deze aan uw docent van Onderzoeksvaardigheden.

Met wie kan ik sparren over mijn onderzoeksvoorstel?
De lessen Onderzoeksvaardigheden zijn hiervoor opgezet. Met uw docent en medestudenten kunt u sparren over de opzet van uw onderzoeksvoorstel, de aansluiting bij de onderzoekslijnen en bijvoorbeeld uw onderzoeksmethodiek. Tot drie weken na de laatste bijeenkomst van Onderzoeksvaardigheden kunt u vragen stellen aan uw docent.

Mag ik ook een onderzoekslijn kiezen van een andere Masteropleiding?
Nee, de doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een onderzoekslijn van de gevolgde Masteropleiding. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. Uiteraard is het wel mogelijk om vanuit een onderzoekslijn behorende bij uw opleiding het onderwerp of een deelvraag toe te spitsen richting uw specialisatie.

Kan ik extra persoonlijke begeleiding krijgen bij het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel of eindscriptie?
Ja, u kunt dit aanvragen via e-Connect, via Mijn Downloads

Waarom dien ik lid te worden van een universiteitsbibliotheek? 
Het is noodzakelijk dat u lid wordt van een universiteitsbibliotheek, omdat u anders waarschijnlijk onvoldoende toegang heeft tot (wetenschappelijk) materiaal om uw onderzoek te kunnen onderbouwen. Deze onderbouwing is een belangrijk element in de beoordeling van uw eindscriptie. U wordt hierop ook beoordeeld.

Wat houdt de scriptieverdediging in?
Wanneer uw scriptie door uw begeleider en een onafhankelijke beoordelaar als verdedigbaar is beoordeeld, ontvangt u van het Examenbureau een definitieve uitnodiging voor uw verdediging. Dit is ongeveer 8 weken na het inleveren van uw scriptie. Uw scriptieverdediging duurt maximaal 60 minuten. De eerste twintig minuten krijgt u de gelegenheid uw scriptie te presenteren. Hierna gaan uw begeleider en een beoordelaar (aangewezen door de examencommissie) op een of meer aspecten van uw eindscriptie in. Met de verdediging van uw eindscriptie laat u zien dat u ook in staat bent een presentatie te geven over een probleem dat u heeft geanalyseerd en dat u heeft voorzien van oplossingen. U toont aan dat u in een concrete situatie het instrumentarium behorende bij uw opleiding kunt toepassen en dat u over een grote implementatievaardigheid beschikt.

 

Wat is het verschil tussen een HBO-Master en een WO-Master?
Een HBO-Master en een WO-Master hebben een gelijkwaardig niveau. Inhoudelijk zijn er echter wel verschillen. De oriëntatie bij een HBO-Master ligt op de eigen beroepspraktijk, terwijl een WO-Master meer gericht is op het genereren van nieuwe wetenschappelijke kennis op basis van theoretische vraagstukken. Meer concreet: de HBO-Master draagt bij aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk, terwijl in een WO-Master kennis en praktijk worden gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Alle Masteropleidingen van NCOI Opleidingsgroep zijn HBO-Masters.

Wat is het verschil tussen onderzoek in een HBO Bachelor-  en een HBO Master-opleiding?
Een HBO Bachelor-student leert zijn eigen praktijk te bevragen. Een HBO Master-student verkrijgt de vaardigheden om zelfstandig onderzoek te doen naar de eigen praktijk.

Wat is het verschil tussen toegepast en praktijkgericht onderzoek?
In het brancheprotocol wordt de voorkeur gegeven aan praktijkgericht onderzoek als verzamelnaam boven andere noemers als toegepast onderzoek of ontwerpgericht onderzoek. In het brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (2007) gaat het om onderzoek met de volgende kenmerken:

  • geworteld in de beroepspraktijk;
  • multidisciplinair (veelheid van methodologische benaderingen);
  • methodologisch verantwoord;
  • geïntegreerd met de cultuur van de instelling (verbinding met het onderwijs);
  • geplaatst in een duurzaam netwerk met externe partijen;
  • gevarieerd en afgestemd op verschillende beroepspraktijken.

 
Hoe onderscheidt NCOI zich van universiteiten?
Bij een universiteit gaat het om een gestelde hypothese vanuit de theorie gevolgd door onderzoek met als resultaat het versterken of weerleggen van deze theorie. Bij NCOI staat de praktijk centraal. Een vraagstelling vanuit de praktijk wordt gekoppeld aan een theorie gevolgd door onderzoek met als resultaat (een aanzet voor) een praktijkoplossing.

Heeft NCOI auteursrecht/copyright?
Graag wijzen wij u op onze Algemene Voorwaarden, artikel 15, Intellectuele eigendomsrechten. Tevens kunt u de Privacy & Disclaimer hiervoor raadplegen. 

teaser image

Neem contact met ons op via

info@ncoi.nl