Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Business Engineering

Academic Board-lid Prof. dr. Jan Eppink (waarnemend)
Lector Dr. ir. ing. Rob Kwikkers, MBA
Onderzoeksgebied Techniek, Logistiek & Facilitair
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Onderzoekslijn: IT-toepassingen

IT is niet meer weg te denken, zeker niet uit het bedrijfsleven. E-commerce, customer relationship management, aansluiting op sociale netwerken, marktgerichte toepassingen, IT is op meerdere vlakken essentieel. Echter zitten bij bedrijven de meeste IT-toepassingen ‘onder de motorkap’. Er zijn systemen voor het vastleggen van productspecificaties, het op tijd beschikbaar zijn van materialen, het inplannen van mensen en hun werkzaamheden, het regelen van opslag en transport, het doen van de boekhouding, het versturen van facturen en het innen van debiteuren.

 


Onderzoekslijn: Processimulatie

Elk voorstel dat de Master Business Engineering doet voor de inrichting of verbetering van een bedrijfsproces, -organisatie of -systeem moet onderbouwd worden door een prognose van de effecten van die verbetering. Deze effecten zijn ook leidend bij het ontwerpen van een verbetering en het komen tot een projectvoorstel voor die verbetering. 

 Onderzoekslijn: Lean en Agile Processen

Klanten worden steeds veeleisender: een steeds grotere variëteit aan producten en diensten moet op steeds kortere termijn geleverd worden. Nieuwe eisen aan de organisatie worden: klantgedreven, snel reagerend en continu vernieuwend. Verworvenheden die doorgaans aansluiten bij de termen ‘Lean en Agile’. Veel traditionele organisaties worden (op delen) omgevormd van kostengedreven, traag, procedureel en gericht op stabiliteit naar Lean en Agile.