Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Fysiotherapie

Academic Board-lid Prof. dr. Arie Dijkstra
Lector Dr. Eric Bakker
Onderzoeksgebied Psychologie & Zorg
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Onderzoekslijn: Therapietrouw (compliantie, adherentie, concordantie)

 

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert in overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn behandelaar.3 Alle pogingen ten spijt om de ‘best mogelijke zorg’ te bieden, blijken patiënten regelmatig therapieontrouw te zijn. Bijvoorbeeld: 50% van de patiënten met een chronische aandoening gebruikt hun medicatie niet zoals is voorgeschreven. Hierdoor wordt in de Verenigde Staten jaarlijks voor meer dan 100 miljoen dollar besteed aan onnodige ziekenhuisopnames. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat een effectieve therapietrouwbevordering een veel groter effect zal hebben op de volksgezondheid dan de steeds verdergaande verbeteringen van medische behandelingen.
 

Onderzoeksthema: Verbeteringen in het kader van therapietrouw handelen

 Onderzoekslijn: Kwaliteit en Gezondheidszorg


Kwaliteit wordt met behulp van kwaliteitsindicatoren gemeten en zowel een persoon, een proces, als een product (de 3 P’s) kunnen onderwerp zijn van een kwaliteitsbeoordeling.Zo kan een individuele zorgverlener (persoon) zich laten opnemen in een kwaliteitsregister dat zijn beroepsorganisatie beheert. Belanghebbenden als patiënten en zorgverzekeraars kunnen dit register raadplegen om een zorgverlener te contacten die voldoet aan de voor inschrijving in het register gestelde eisen. Maar omdat de meeste zorgverleners in deze registers staan ingeschreven – wat indicatief is voor de hoge kwaliteit van de geleverde zorg in zijn geheel – is dit systeem niet voldoende onderscheidend voor het beoordelen van de kwaliteit van een individuele zorgverlener.
 

Onderzoeksthema: Kwaliteit, patiëntverwachtingen en product
 
De derde onderzoekslijn van de Master Fysiotherapie is nog in ontwikkeling