Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Communication

 
Academic Board-lid Prof. dr. Jan Eppink (waarnemend)
Lector Dr. Herm Joosten
Onderzoeksgebied Marketing & Communicatie
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Crisiscommunicatie

Er dreigt een milieuramp door olielekkage op een boorplatform. Er zitten hormonen in vleesproducten. Een autofabrikant roept auto’s terug omdat ze een gevaarlijk gebrek vertonen. Er is kritiek op de beloning van een topman. Kledingfabrikanten laten kleding fabriceren in onveilige fabrieken in ontwikkelingslanden. Hoe moet een organisatie/bedrijf communiceren om de imagoschade in tijden van crisis te minimaliseren? Veel “experts” komen niet verder dan “wees eerlijk” en “vertel de waarheid”, of juist “niet reageren, het waait vanzelf over”. Maar wat is de beste strategie?

 

De accountability van de communicatieprofessional

Vooral in tijden van schaarste en economische neergang wordt – ook in organisaties – elk dubbeltje drie keer omgedraaid voordat het wordt uitgegeven. Aan alle afdelingen van een organisatie wordt gevraagd verslag te doen van de kosten en opbrengsten. Ook de communicatie-afdeling staat onder druk om verantwoording af te leggen van het rendement van haar inspanningen. Dit onderzoeksthema gaat over die professional accountability. De vraag is hoe en waarover je als (communicatie)professional verantwoording moet en kunt afleggen en rekenschap kunt geven van je inspanningen. Dat is belangrijk voor elke professional, maar zeker ook voor de communicatieprofessional die de interne strijd om de verdeling van resources van de organisatie moet aangaan.