Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Projectmanagement

 
Academic Board-lid Prof. dr. Wim van Grembergen
Lector  Dr. Mr. Ben Berndt MBA
Onderzoeksgebied Projectmanagement & ICT
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Onderzoekslijn: Processen en structuren voor project-, programma- en portfoliomanagement

Welke methoden zijn er voor project-, programma- en portfoliomanagement? Voor welke situaties leent welke methode zich het meest? Hoe hangen project-, programma- en portfoliomanagement samen? Hoe hangen zij samen met lijnprocessen? Hoe worden project-, programma- en portfoliomanagement ingebed, beheerst en doorontwikkeld in organisaties? Hoe worden zij doorontwikkeld in een theoretisch discours?
 


 

Onderzoekslijn: Waarde en succes... van project-, programma- en portfolio-management

In de praktijk blijkt dat projecten en programma’s vaak de gestelde doelen niet bereiken, ook niet die projecten en programma’s die met een verantwoorde methode zijn aangepakt. Evenzeer komt uit de praktijk de suggestie naar voren dat niet de kenmerken van een gehanteerde aanpak de doorslag geven, maar veeleer de professionaliteit en persoonlijkheid van de projectmanager. Staat management als methode een ondernemerschap van de persoon te veel in de weg?

 Onderzoekslijn: Relationele mechanismen en leadership

Bij het belang van gedrag en omgeving onderkennen wij vooral communicatie en leiderschap als specifieke aandachtspunten. Hoe stemt een vernieuwingsmanager (project-, programma- of portfoliomanager) af met zijn omgeving? Hoe effectief is hij hierin? Hoe leidt hij deze communicatie met zijn omgeving? Hoe leidt en motiveert de vernieuwingsmanager zijn eigen team?