Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Logistiek & Supply Chain Management

 
Academic Board-lid Prof. dr. Jan Eppink (waarnemend)
Lector Dr. ir. ing. Rob Kwikkers
Onderzoeksgebied Techniek, Logistiek & Facilitair
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Onderzoekslijn: Concurrerend Aanbieden

In de huidige wereld waarin bedrijven steeds meer wereldwijd concurreren, is het de gewoonte geworden om overeenkomsten tussen (internationale) verladers en logistieke partijen regelmatig (jaarlijks) aan te scherpen en vaak opnieuw aan te besteden (tendering). Het is ook in toenemende mate de wens om te komen tot “one stop shopping” voor bredere diensten en grotere gebieden. De opdracht wordt gegund aan een partij die de regie kan voeren over alle warehousing-, distributie- en transportbehoeften voor het gehele Europese achterland. In de tendens van continu toenemende druk op prijs en prestatie mag verwacht worden dat scherpe boordelingen van een totaalpakket met steeds grotere frequentie zullen plaatsvinden.

 


Onderzoekslijn: Regierol door ICT

Exporteurs uit het Verre Oosten naar Europa moeten in de toekomst als natuurlijk de BV Nederland inschakelen voor het organiseren en afhandelen van hun Europese importstromen en achterlandverbindingen. En hiertoe dienen alle vervoersmodaliteiten en faciliteiten optimaal ingezet te worden, en zijn value added logistics / value added services een belangrijk onderdeel van het geboden dienstenpakket. De intercontinentale en continentale regierol te kunnen vervullen, vergt (een sterke opbouw van) hoogwaardige kennis over logistieke concepten en ondersteunende informatie- en communicatietechnologie. Overzicht over de situatie van de goederenstromen en ondersteuning van de begeleidende informatiestromen (de elektronische snelweg) vormen de ruggengraat van de dienstverlening. 

 Onderzoekslijn: Lean en Agile Supply Chain Management

Een lange supply chain, bijvoorbeeld uit het verre oosten, bevat veel materiaal ‘in de pipeline’ (in transit) en moet middels veiligheidsvoorraden (vraag- en aanvoer)onzekerheden over die lange periode opvangen. Bedrijven trachten deze ‘ketenvoorraden’ zo klein mogelijk te houden, daar deze beslag leggen op investeringsgeld en risico’s met zich meebrengen.  Supply chain-managers streven een ‘lean‘ supply chain na. Ze moeten echter ook zorgen dat hun supply chain snel kan reageren op veranderende (verkeerd voorspelde) vraag (‘agile‘ zijn), of verstoringen in de aanvoer (‘resilient‘ zijn). Lean moet niet ontaarden in anorexia. Uiteraard is er al voor gezorgd dat de SC optimaal kort is, maar het aanmaken, het transport en de afhandeling van bestelde producten kost nu eenmaal tijd. En die tijd is doorgaans lang: de integrale lengte van een SC (zand tot klant, korrel tot borrel) is vaak maanden, soms jaren.