Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master of Business Administration (MBA)

   
Academic Board-lid Prof. dr. Jan Eppink
Lector  Meindert Flikkema
Onderzoeksgebied Bedrijfskunde & Management


Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Onderzoekslijn: De praktijk van de strategie

De basis van het onderzoeksveld is de gedachte dat strategie iets is wat mensen in organisaties met elkaar tot stand brengen en niet iets dat organisaties ‘hebben’. De focus ligt op activiteiten, methodes en strategietools die gebruikt kunnen worden bij het gezamenlijk ontwerpen en tot uitvoer brengen van een strategie. Dit interessegebied richt zich ook op de moeilijke vraag wat de relatie is tussen het maken van een strategie en de resultaten van de organisatie. Ten slotte is het een zeer interessante vraag hoe het bredere maatschappelijke kader het werk van de ‘strategy practioners’ beïnvloedt.


Onderzoeksthema: Stimulating strategically aligned behaviour among employees

 


Onderzoekslijn: Operationeel management

Het onderzoeksveld Operationeel management houdt zich bezig met de vraag hoe de geformuleerde strategie kan worden omgezet in dagelijkse actie. Voor succes is het immers niet alleen belangrijk dat een goede strategie wordt gekozen, maar ook dat deze goed wordt uitgevoerd.
Bij het operationele management spelen mensen, middelen en methoden een belangrijke rol. De factor mens blijft hier buiten beschouwing, aangezien die valt onder de SHRM-opleiding. Dat geldt ook voor sturing van financiële middelen en ICT, die bij MF&C respectievelijk MBI aan de orde komen. Overigens bestaat er een belangrijke relatie tussen de diverse mogelijkheden van nieuwe vormen van ICT (onder andere cloud computing en business proces management software) voor het uitvoeren van nieuwe strategieën. 

 


 

Onderzoekslijn: Innovatie en business development

Innovatie en business development houdt zich vooral bezig met de vraag hoe vernieuwing binnen organisaties tot stand komt en hoe vernieuwing kan worden omgezet in producten en diensten die bijdragen aan een versterking van de positie van een organisatie. Vanuit het innovatieperspectief draait het vooral om vragen en dilemma’s die te maken hebben met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, vraagstukken rondom proces- en productinnovatie, open en gesloten innovaties, technologische of businessmodelinnovaties, de manier waarop innovaties zich verspreiden en rollen van organisaties als innovators en volgers.