Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Management & ICT (MMIT)

Academic Board-lid Prof. dr. Wim van Grembergen
Lector Dr. Barry Derksen
Onderzoeksgebied Projectmanagement & ICT
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie


Onderzoekslijn: IT-security / Cyber security

IT-security / cyber security gaat over de kennis en kunde om de informatie, personeel en middelen van een organisatie te beschermen tegen ongewenst en niet-geautoriseerd gebruik. Hieronder valt ook het voorkomen van ongewenst wijzigen, opnemen, stelen en vernietigen van data. Het aspect van cyber security kent bijzonder veel aandacht door de vele incidenten. Ging het niet zolang geleden nog over ongewenste software en handelingen in de apps van smartphones, wordt men nu geconfronteerd met de gevolgen van cyber crime op zelfrijdende auto’s en kritieke infrastructuren zoals het manipuleren van slimme meters op het elektriciteitsnet.
 Onderzoekslijn: IT-ontwikkeling

Het hoofdonderwerp IT-ontwikkeling opent de deur naar een breed scala aan mogelijke scriptieonderwerpen. Onder IT-ontwikkeling verstaan we het hele Systems Development Life Cycle Proces. Dit is het proces van planning, ontwikkelen, testen en in gebruik nemen van systemen. Maar ook het inzetten van (nieuwe) ontwikkelingsmethoden en project- en programmamethoden. Dit proces staat onder sterke druk omwille van snel veranderende eisen als gevolg van snelle wijzigingen in de economie. Hierdoor komen nieuwe methoden naar voren zoals Agile, Scrum, DevOps en andere. Daarnaast ontstaan uit deze ontwikkelingen ook andersoortige vragen, zoals: ‘Hoe acteert de mens binnen de IT-organisatie als ook hoe de relatie tot de business hierin een rol speelt? Zorgen deze ontwikkelingen voor een significante andere aansturing?’.
 Onderzoekslijn: IT beheer

IT-beheer is gezien de vele ontwikkelingen een complex en uitdagend vraagstuk te noemen. IT beheer gaat in op het waarborgen van continuïteit en performance van het technisch beheer (infrastructuur / datacenter e.d.), het applicatiebeheer (beheren en wijzigen van applicaties) en het functioneel beheer (veranderende eisen vanuit de organisatie). Bestaande en nieuwe technologie en software dient na implementatie ook beheerd te worden waarbij een gezonde prijs/kwaliteit verhouding wordt nagestreefd. In dit verband is ook de term IT Service Management ontstaan wat een benaming is voor het procesmatig aansturen van de werkwijze van IT-beheer.