Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen: Master Business Information (MBI)

 
Academic Board-lid Prof. dr. Wim van Grembergen
Lector Dr. Barry Derksen
Onderzoeksgebied Projectmanagement & ICT
 

Onderzoekslijnen

Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider.

Onderzoeksthema's

Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd.
Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

 

Onderzoekslijn: Sourcing

Sourcing als onderzoeksgebied is enerzijds aantrekkelijk, omdat IT steeds meer in alle nerven van het zakendoen van de organisatie doordringt en dus steeds meer 'business critical' wordt. In de interne bedrijfsprocessen, in het producten- en dienstenpakket, maar ook in de samenwerking tussen organisaties met hun (strategische) partners, in hun relatievorming met hun klanten. Elke beslisser in een organisatie moet (en zal!) daarom een visie hebben op de manier waarop IT in zijn gebied moet worden toegepast en zal op grond daarvan een wensenpakket hebben. Ook worden in toenemende mate bedrijfsprocessen uitbesteed (Business Process Outsourcing), waarbij de ondersteunende IT vaak een onderdeel is van de scope. Daarnaast gaan steeds meer organisaties internationaal opereren wat ook zijn impact heeft op zowel het organiseren van IT als op de locatie van waaruit de IT-diensten worden geleverd (bijvoorbeeld follow-the-sunondersteuning).
 Onderzoekslijn: IT-governance

IT-governance, een deelgebied van Corporate Governance, vertrekt vanuit het IM-beleid (en wanneer nodig ook IT-beleid) en stuurt en bewaakt de acties die nodig zijn om dit beleid uit te voeren. Dit deelgebied kan met recht een uitdagend gebied worden genoemd. Organisaties verschillen in complexiteit, aan businesszijde spelen grote belangen bij een goed functionerende informatievoorziening en aan IT-zijde gaat de (technisch-inhoudelijke) ontwikkeling onverminderd voort.
Hoe krijgt de op strategisch niveau opererende informatiemanager (of CIO) richting en vaart in de processen en activiteiten? Hoe kan IT optimaal bijdragen aan de doelstellingen en strategie van de business?
 


Onderzoekslijn: Innovatie

De digitalisering van bedrijfs- en productmodellen neemt steeds verder toe en ook wordt IT in toenemende mate ingezet om internationaal en in ketenverband effectiever te opereren. IT wordt niet meer alleen ingezet om bedrijfsactiviteiten te automatiseren, maar ook om de toegevoegde waarde van de geleverde diensten en producten van de business te verhogen. IT wordt door de business ingezet om nieuwe klanten aan te trekken en om bestaande klanten te behouden.
 
Dit betekent dat interne IT-afdelingen en externe leveranciers in toenemende mate moeten kunnen differentiëren. Enerzijds differentiëren tussen de standaard automatiseringsdiensten en anderzijds het samen met de business bedenken en realiseren van innovatieve oplossingen. De innovaties kunnen betrekking hebben op het introduceren van e-commerce- en e-businessconcepten, het lanceren van nieuwe producten (bijvoorbeeld ‘slimme’ energiemeters), het ‘groener’ maken van producten of het transformeren van de supply chain.