Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Dr. ir. ing. Rob Kwikkers

Lector - Master Business Engineering + Master Logistiek & Supply Chain Management

Vakgebieden: Technische Bedrijfskunde, Logistiek en Supply Chain Management
Gevolgde opleidingen: HTS Economische Bedrijfstechniek, TUE Technische Bedrijfskunde, UofM Business Administration
 

Maak kennis met Rob Kwikkers
Rob Kwikkers (1954) studeerde Economische Bedrijfstechniek aan de HTS Dordrecht (1976), Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven (1982) en behaalde zijn Master of Business Administration aan The University of Michigan in Ann Arbor (1984). In 1987 behaalde hij zijn Ph.D. aan de UofM, met een dissertatie over het modelleren van onzekerheid in supply chains.
Rob Kwikkers werkt sinds 1987 als consultant, directeur en partner bij IPL Advies bv in Eindhoven, een adviesbureau op het gebied van logistiek management en informatie­systemen. In 2003 is hij daarnaast benoemd als Lector Supply Chain Management aan de Fontys Hogeschool in Venlo. In zijn loopbaan gaf hij les aan de Rotterdam School of Management, de Bled School of Management , en in managementtrainingprogramma’s van Philips Lighting, Philips Consumer Electronics, Eneco, European Patent Office, Mercuri Urval, ING group en CRH-Europe.
Rob Kwikkers is secretaris van de European Certification Board Logistics (ECBL) van de European Logistics Association (ELA).

Praktijkgericht
Robs expertise ligt in het conceptualiseren van complexe bedrijfssituaties en het vinden van voorbeelden van analoge structuren en problematiek in andere bedrijven en branches. Door te stijgen in abstractie, kunnen overeenkomsten en verschillen tussen bedrijfssituaties herkend worden. Hierdoor kunnen probleemoplossingen en bedrijfsverbeteringen worden overgedragen tussen gevallen die op het eerste gezicht niet op elkaar lijken.
Robs devies is: niets is zo praktisch als een goede theorie. Een theorie verschaft een “bril” (model) waarmee je de wereld bekijkt, met focus op gekozen aspecten en onder weglating van niet-relevante details. Wisselwerking tussen theorie en praktijk verscherpt het model en verhoogt de praktische bruikbaarheid.  De juiste mix van consulting, onderzoek en onderwijs is het beste recept voor praktijkgerichte kennis.

Waarom NCOI
De BV Nederland heeft veel goedopgeleide professionals nodig om haar ambitie van een kenniseconomie waar te maken. De groei in behoefte afgestudeerden op Masterniveau is veel groter dan de reguliere opleidingen kunnen leveren. Er is vooral behoefte aan doorgroei van mensen. Studenten die zich al in de praktijk bewezen hebben en een NCOI-studie volgen laten zien dat zij persoonlijke ambitie hebben. Rob wil graag bijdragen aan het realiseren van die ambitie.

De toegevoegde waarde van zijn onderzoek/expertise
Rob Kwikkers gaat zijn onderzoeksaandacht richten op het verbeteren van de informatieverschaffing aan operationeel en tactisch management. Met name de economische informatie (kosten, opbrengsten, waardering) is een belangrijke aandrijver van beslissingen. En in Robs adviespraktijk en uit zijn onderzoek is hem gebleken dat wat de boeken laten zien niet altijd de relevante waarheid is: Cash is vaak King.