Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Mr. dr. André van Montfort

Lector - Master Bestuurskunde

 
Vakgebieden: Bestuurskunde, Rechtsgeleerdheid
Gevolgde opleidingen: Doctoraal Bestuurskunde, doctoraal Rechtsgeleerdheid en promotie Rechtssociologie
 
Maak kennis met mr. dr. A.J.G.M. (André) van Montfort
André van Montfort werd in 1959 geboren in de toenmalige Limburgse gemeente Heel en Panheel. Na zijn studies Bestuurskunde (1977-1984, Universiteit Twente) en Rechtsgeleerdheid (1983-1987) heeft hij aan de Universiteit van Amsterdam een promotieonderzoek gedaan (1987-1991). Het betrof een rechtssociologisch onderzoek naar de wijze waarop gemeente­lijke huisvestings­ambtenaren de regelingen die op het terrein van de woonruimteverdeling gelden, in de praktijk toepassen. Van Montfort was vervolgens van 1991 tot 2001 als universitair docent Bestuurskunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vervult sinds 2001 de functie van universitair hoofddocent Bestuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich daar met name op de inrichting en werking van bestuurlijke stelsels en op het thema ‘integriteit van bestuur’. Ook begeleidt hij enkele promotieonderzoeken.

Praktijkgericht
Naast zijn werkzaamheden als universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft André van Montfort enkele parttime nevenfuncties. Hij is onder meer rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Noord-Nederland en Overijssel en voorzitter van de bezwaaradviescommissie van de gemeente Emmen. Daarnaast was hij in het (recente) verleden bijvoorbeeld afdelingsvoorzitter van een landelijke politieke partij, vicevoorzitter van een rooms-katholieke parochie en lid van de raad van toezicht van een lokale welzijns­instelling. Door dit soort nevenwerkzaamheden behoudt Van Montfort de door hem gewenste feeling met de bestuurspraktijk.

Waarom NCOI?
NCOI is een groot particulier onderwijsinstituut dat hoogwaardig onderwijs verzorgt. Dat onderwijs wordt in een zodanige vorm aangeboden dat het goed toegankelijk is voor mensen met een baan. NCOI kan met recht ‘de opleider voor werkend Nederland’ worden genoemd.

De toegevoegde waarde van zijn onderzoek/expertise
Het onderzoek van André van Montfort bij NCOI spitst zich op drie thema’s toe: a) de bevordering van de kwaliteit van het openbaar bestuur; b) de rol en positionering van non-profitorganisaties bij de behartiging van publieke belangen; c) de ontwikkeling en toepassing van praktijkgerichte methodieken voor het ontwerpen en evalueren van overheidsbeleid.