Hét instituut voor praktijkgericht onderzoek

Visie van NCOI op praktijkgericht onderzoek

Hogeschool NCOI heeft de volgende visie op praktijkgericht onderzoek bij de HBO-BA en HBO-MA opleidingen:
 
Praktijkgericht onderzoek is ondersteunend aan het onderwijs en heeft als doel dat de student een kritische, innovatieve houding ontwikkelt om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie waarin men werkt”
 
De werkende student leert praktijkgericht onderzoek uit te voeren dat relevant is voor zijn werkomgeving en zijn kennisontwikkeling. Hij leert hierin kritisch te zijn op datgene wat hij in de studie en de werkomgeving leert. Met de kennis van het onderzoek leert de student de waarde van het onderwijs kennen en de toepasbaarheid van het geleerde toetsen. 

Praktijkgericht onderzoek


NCOI Opleidingsgroep hanteert de volgende definitie: “Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de opgedane kennis direct bij kan dragen aan die beroepspraktijk.” (op basis van BKO, 2007)
 
In het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen (2007) wordt de voorkeur gegeven aan praktijkgericht onderzoek als verzamelnaam boven andere noemers als toegepast onderzoek of ontwerpgericht onderzoek. In het brancheprotocol gaat het om onderzoek met de volgende kenmerken:
 
·         geworteld in de beroepspraktijk;
·         multidisciplinair (veelheid van methodologische benaderingen);
·         methodologisch verantwoord;
·         geïntegreerd met de cultuur van de instelling (verbinding met het onderwijs);
·         geplaatst in een duurzaam netwerk met externe partijen;
·         gevarieerd en afgestemd op verschillende beroepspraktijken.
teaser image